PRISER

PRISLISTE

Beskrivelse Pris

Oprettelsesgebyr ved køb af abonnement

199 kr

Strong2Gether ALL – Hold & Styrke – Kontant betaling – 12 mdr. 

2.739 kr
Prøveklip 
Prøveklip gælder kun til holdtræning.  Kortet er gyldigt en dag og kan ikke refunderes eller byttes. kontakt strong2gether.give@gmail.com
 50 kr
10 Tursklippekort
Til dig der gerne vil benytte klippekort. Klippekort kan KUN bruges til vores holdtræning, gyldígt i 6 mdr.
400 kr
20 Tursklippekort
Til dig der gerne vil benytte klippekort. Klippekort kan KUN bruges til vores holdtræning, gyldígt i 6 mdr.
650 kr
Inbody Kropsanalyse
Analysen viser den samlede fedtprocent, samt hvorledes din muskel- og fedtmasse specifikt fordeler sig på din krop og danner grundlag for, hvordan et trænings- og kostforløb kunne se ud. En kropsanalyse tager ca 30 min og indebærer, udover analysen, fif og vejledning til kost og træning. Analysen foretages af en personling træner.
200 kr

Personligt programlægning – 
Udarbejdes af uddannet personale – priserne udarbejdes efter aftale og prisen fastlægges derefter

Teenager mellem 12 og 15 år

Priserne starter fra 200 kr

Fra 99 kr

Opfølgning af et eksisterende personligt program (20 min.)
Udarbejdes af uddannet personale
149 kr
Bero (Abbonnements bero)
Oprettelse af bero (minimum 2 mdr og max. 6 mdr.) Beroperioden kan kun laves en gang og kan ikke forlænges.
99 kr
Udeblivelse fra holdtræning 40 kr / 1. klip
Mistet / glemt kort 50 kr

 

FIRMAAFTALER

Vil tilbyder selvfølgelig også firmaaftaler. Kontakt Camilla Lind på mail på for nærmere information – strong2gether.give@gmail.com

BETINGELSER – og det med småt

Medlemskabet
Et medlemskab i Strong2gether er personligt og kan ikke deles med andre, eller overdrages til anden. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Strong2Gether

Personer uden gyldigt medlemskab har ingen adgang i træningsområdet, uden en godkendelse.

Opsigelse af medlemskab

Et medlemskab i Strong2Gether kan kun opsiges skriftlig på  mail.  Det er ikke muligt at melde sig ud via telefon, sms eller besked.

Datoen for udmeldelse er gældende den dag opsigelsen er  bekræftet af Strong2Gether. Herfra gælder vores opsigelsesregler, som er lbd. mdr + 1. mdr

Medlemskort 
Medlemskortet skal ALTID medbringes og ALTID indlæses i kortlæseren, uanset om man skal styrketræne eller deltage på hold. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemskort. 

Betaling
Ved oprettelse af DIBS medlemskab trækkes den månedlige ydelse automatisk fra medlemmets registrerede betalingskort.Ved udeblivelse fra hold, vil man blive trukket et beløb på 40 kr. pr. gang. Har man klippekort, vil man miste et klip. Der pålægges et administrations gebyr på 6 kr. pr. månedstrækning.

Personer under 18 år kan ikke indgå en DIBS aftale uden en værges underskrift eller ifølge aftale.

For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved BS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Strong2Gether

Varighed
DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af DIBS-medlemskaber.) Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.

Ændring af medlemsbetingelser
Strong2Gether kan med 30 dages varsel, ændre medlemsbetingelserne inkl. priser. Strong2Gether kan med 14 dages varsel ændre i holdplanen, udstyr, åbningstider og lokaler ved opslag i centrene og eller via facebook. Aflysning, instruktør skifte, ændring af hold, kan ske fra d.d. og vil altid blive opdateret på holdplanen.

Sæt medlemskab i bero
Det er muligt at sætte dit medlemsskab i bero i en periode. Perioden må være minimum 2 mdr. og max 6 mdr. Det er ikke muligt at opsige et medlemskab i bero-periode. Perioden skal være fastsat fra start. Ved evt. forlængelse vil der blive opkrævet nyt bero gebyr.

Aldersgrænse
Personer under 15 år skal træne sammen med en forældre. Dog med undtagelse af vores teen holdtræning. Dog må babyer gerne medbringes i lift eller lignende. 

Ophold i Strong2Gether
Strong2Gether påtager sig ikke ansvar for hændeligt uheld. Helbredstilstand og personskade:  Al træning sker på eget ansvar Dette gælder både træning i centeret samt vores udendørstræning. Vores udendørstræning foregår på Lyngvejen 5, 7323 Give. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Strong2Gether. Strong2Gether påtager sig ikke ansvar for hændeligt uheld eller personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Doping
Hvis vi føler os forpligtet til at tillkalde Anti Dpoing Danmark for at foretage test, kan vi til enhver tid gøre dette. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis en af Anti Doping Danmarks repræsentanter forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører at medlemskabet ophører øjeblikkeligt, og medlemmet skal betale alle omkostninger der er forbundet med testen. Strong2Gether videregiver oplysningerne om en positiv prøve til Anti Doping Danmark og DFHO. En positiv prøve giver mindst 2års karantæne i alle motions og fitnesscentre som er medlem af Anti doping Danmark og DFHO

Udelukkelse af medlem
Strong2gether kan til enhver tid afbryde et medlemskab med øjeblikkelig virkning.
I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, sker der ikke tilbage betaling af forudbetalt kontingent.

Til- og afmelding af hold
Til og afmelding af hold kan ske via vores hjemmeside eller vores App.
Til- og afmelding af hold kan ikke gøres telefonisk.
Afmelding kan ske senest 3 timer før holdet starter. Dog er deadline for afmelding af et morgen eller formiddagshold kl. 22. aftenen før. Dette både gældende for morgen / formiddagshold i hverdagene samt weekenderne
Fremmøde skal ske senest 10 min før timen starter. Ved senere fremmøde, kan pladsen blive videregivet til evt. anden deltager.
Ved udeblivelse fra hold, vil der hos det pågældende DIBS medlem, blive opkrævet et beløb på 40 kr. pr. udeblivelse. Dette gælder også hvis man har stået på venteliste og efterfølgende har fået plads. Ved brug af klip, trækket klippet helt automatisk

Aflysning af hold
Har et hold under 5 tilmeldte  3 timer før timestart, aflyses holdet. Morgen og formiddagshold vil dog blive aflyst aftenen før, hvis der er under 5 tilmeldte. Klip udbetales ikke ved aflysning, lukning af hold eller andet.

Ordensregler
Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.
Vi anbefaler cykelbukser til cykling.

Træning på egen hånd i centret
Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde.
Udstyr og faciliteter SKAL ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem.
Strong2Gethers hus regler skal overholdes. De findes på hjemmesiden.

Værdigenstande 
Strong2Gether anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning.
Strong2Gether bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.